Informujemy, że w dniach od 4.07 do 17.07 firma będzie nieczynna z powodu urlopów. W tych dniach biuro będzie zamknięte, a telefon będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Strona Główna

Zanim kupisz

Co należy wiedzieć

Gatunki drzewa w naszej ofercie

Brzoza

Drewno brzozowe jest bardzo popularnym gatunkiem kominkowym. Posiada dobrą kolorystyczność oraz palność – nawet jako drewno świeże. Udział kory wynosi 12 %. Brzoza jest jednym z najszybciej przesychających gatunków drewna kominkowego. Kolejną zaletą może być łatwość łupania oraz dostępność na rynku. Wartość opałowa 1900 kWh/mp (4,3 kWh/kg).

Buk

Jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych gatunków drewna kominkowego. Posiada bardzo dużą gęstość w stanie świeżym przy bardzo niskim udziale kory – tylko 7 %. Do zalet tego drewna można zaliczyć także świetną łupliwość i stosunkowo szybki czas przesychania. Wartość opałowa (drewna suchego) 2200 kWh/mp (4,2 kWh/kg). Największą wadą drewna bukowego jest ograniczona podaż i deficyt tego towaru na rynku.

Dąb

Dąb jest bardzo dobrym drewnem opałowym ze względu na swą gęstość i kaloryczność. Posiada jednak duży udział kory w drewnie – ponad 20 % oraz wysoką zawartość taniny co sprawia, że drewno dębowe musi schnąć dłużej niż pozostałe gatunki drewna. Dąb uznaje się także za gatunek stosunkowo trudny do łupania. Wartość opałowa 2100 kWh/mp (4,2 kWh/kg).

Jesion

Zalicza się do najlepszych gatunków drewna kominkowego. Drewno jesionowe ma dużą gęstość i względnie cienką korę – 14 %. Cechuje się również łatwością łupania i stosunkowo szybkim czasem przesychania. Wartość opałowa 2100 kWh/mp (4,2 kWh/kg).

Sosna

Drewno nie polecane do kominków ze względu na niewielką gęstość i dużą zawartość żywicy, która sprawia, że drewno spala się szybko i nierównomiernie powodując konieczność częstego dokładania polan do kominka. Spalaniu sosny towarzyszy specyficzny trzask, iskrzenie oraz żywiczny aromat. Niestety duże ilości dymu oraz sadzy powstające podczas jej spalania osadzają się na wewnętrznych elementach kominka, szybie oraz w kominie, zanieczyszczając go i zmniejszając jego drożność. Gatunki iglaste optymalnie nadają się do spalania w zamkniętych paleniskach, piecach centralnego ogrzewania lub kaflowych. Rozdrobnione kawałki sosny w postaci tzw. drzazgi świetnie sprawdzają się jako rozpałka. Wartość opałowa 1700 kWh/mp (4,4 kWh/kg).

Gatunki twarde i miękkie

Możemy umownie podzielić gatunki liściaste na tak zwane twarde i miękkie, przy czym chodzi tu o twardość drewna świeżo ściętego. Do gatunków liściastych twardych możemy zaliczyć: buk, dąb, grab, jesion, klon. olchę, robinię (akację), wiąz oraz drzewa owocowe: czeremcha, grusza, jabłoń, śliwa. Drewno miękkie natomiast posiadają: lipa, wierzba, topola, osika i tym podobne.

Gatunki owocowe

Pozycja gatunków owocowych jako drewna kominkowego może niejedną osobę zaskoczyć. Mają one bardzo dobre wartości opałowe poprzez niesamowitą gęstość oraz specyficzny i przyjemny owocowy zapach jaki drewno owocowe wydziela podczas spalania. Do najbardziej wartościowych gatunków owocowych zaliczamy śliwę, jabłoń gruszę oraz czereśnię. Dobrym gatunkiem lecz nieco odstającym od poprzednich jest wiśnia. Równie wartościowymi gatunkami owocowymi, lecz spotykanymi bardziej w lesie niż w sadzie, są głóg, jarząb oraz czeremcha.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze drewna

Drewno opałowe

Jest to tradycyjny materiał opałowy przeznaczony do palenia w piecach centralnego ogrzewania, kaflowych lub tradycyjnych piecach kuchennych. Wykorzystuje się tu zarówno gatunki iglaste jak i liściaste. Drewno opałowe z reguły jest cięte i łupane na drobniejsze kawałki niż drewno kominkowe.

Drewno kominkowe

Jest starannie wyselekcjonowanym opałem z wybranych gatunków liściastych w postaci większych szczap lub klocków przeznaczonych do palenia w kominkach. Gatunki iglaste nie są polecane do kominków ze względu na mniejszą gęstość i duża zawartość żywicy powodującą większe zanieczyszczenie kominka. Drewno iglaste posiada też większą palność przez co spala się zbyt szybko i intensywnie a przecież nie o to właścicielom kominków chodzi.

Wartość opałowa drewna

To wydzielana ilość ciepła (energii) jaką możemy pozyskać z każdego metra przestrzennego (kWh/mp) i kilograma opału (kWh/kg) przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu. Jest ona tym wyższa, im więcej żywic i ligniny drewno zawiera. Drewno iglaste zawiera więcej żywic i ligniny, przez co posiada wyższą wartość opałową (średnio 4,4 kWh/kg) od drewna liściastego ze średnią (4,2 kWh/kg). Jednak drewno liściaste posiada wyższą gęstość (kg/m3) przez co jego wartość grzewcza na metr przestrzenny wynosi średnio 2100 kWh/mp i jest wyraźnie wyższa od drzew iglastych ze średnią 1600 kWh/mp.

Gatunek drewna
Wartość opałowa grubizny
Grab
2200 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Buk
2100 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Dąb
2100 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Jesion
2100 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Robinia (Akacja)
2100 kWh/mp
4,1 kWh/kg
Brzoza
1900 kWh/mp
4,3 kWh/kg
Wiąz
1900 kWh/mp
4,1 kWh/kg
Klon
1900 kWh/mp
4,1 kWh/kg
Olcha
1500 kWh/mp
4,1 kWh/kg
Gatunek drewna
Wartość opałowa grubizny
Wierzba
1400 kWh/mp
4,1 kWh/kg
Topola
1400 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Drzewa liściaste średnio
2100 kWh/mp
4,2 kWh/kg
Daglezja
1700 kWh/mp
4,4 kWh/kg
Sosna
1700 kWh/mp
4,4 kWh/kg
Modrzew
1700 kWh/mp
4,4 kWh/kg
Świerk
1600 kWh/mp
4,4 kWh/kg
Jodła
1500 kWh/mp
4,4 kWh/kg
Drzewa iglaste średnio
1600 kWh/mp
4,4 kWh/kg

Wartości opałowe wysuszonej na powietrzu grubizny w kWh/mp (zaokrąglone do 100)
względnie w kWh/kg poszczególnych gatunków (przy wigotności 15 do 18% masy suchej)

To wydzielana ilość ciepła (energii) jaką możemy pozyskać z każdego metra przestrzennego (kWh/mp) i kilograma opału (kWh/kg) przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu. Jest ona tym wyższa, im więcej żywic i ligniny drewno zawiera. Drewno iglaste zawiera więcej żywic i ligniny, przez co posiada wyższą wartość opałową (średnio 4,4 kWh/kg) od drewna liściastego ze średnią (4,2 kWh/kg). Jednak drewno liściaste posiada wyższą gęstość (kg/m3) przez co jego wartość grzewcza na metr przestrzenny wynosi średnio 2100 kWh/mp i jest wyraźnie wyższa od drzew iglastych ze średnią 1600 kWh/mp.

Szybkość przesychania drewna

Jest to kolejna cecha, która ma wpływ przy wyborze drewna kominkowego i opałowego. Wpływ na czas przesychania drewna ma jego specyficzna budowa i struktura drewna oraz zawartość wody w stanie świeżym. Zróżnicowanie jest tu duże i tak np. brzoza jest przykładem drewna które przesycha bardzo szybko, nawet w kilka miesięcy. Natomiast dąb jako gatunek ciężki i kaloryczny cechuje się bardzo długim czasem przesychania. Niektóre źródła podają, że powinien być sezonowany nawet 2-3 lata. Warto też porównać buk, który jest gatunkiem o dużej zawartości wody w stanie świeżym oraz grab, który posiada jej nawet dwa razy mniej od buka, a mimo tego czas schnięcia obu tych gatunków jest podobny.

Udział kory

Jest to ważna cecha na którą często nie zwraca się uwagi. Kora stanowi jednak część drewna, które kupujemy, a jej wartości opałowe są niestety sporo gorsze od wartości drewna. Może stanowić ona również siedlisko owadów oraz piasku. Również tu dysproporcje pomiędzy różnymi gatunkami są duże. Najmniejszy udział kory bo tylko około 7 % zawierają między innymi buk i grab, natomiast gatunki takie jak dąb lub robinia (akacja) posiadają jej ponad 20 %. Należy pamiętać o tym wybierając rodzaj drewna.

Łupliwość

Także łupliwość drewna może mieć wpływ na wybór gatunku drewna. W szczególności jeśli chcemy zakupić drewno, które samodzielnie będziemy musieli łupać. Przykładem gatunków łatwych do łupania może być brzoza lub buk. Niestety już grab lub dąb będą się łupać dużo trudniej.

Gęstość

Jest to ważna cecha fizyczna drewna mająca wpływ na jego kaloryczność i wartość energetyczną. Wyrażana jest ona w kg na jednostkę objętości najczęściej kg/m3. Gęstość drewna jest wartością zmienną i zależy od zawartości wody, wieku drzewa, warunków siedliskowych w jakich drzewo rosło, od zawartości bielu i twardzieli oraz tego z jakiej części drzewa zostało pozyskane (odziomek, część środkowa strzały, korona).

Gatunek drewna
Gęstość drewna świeżo ściętego kg/m3
Gęstość drewna powietrznosuchego (15%)kg/m3
Buk
990
730
Brzoza
750
650
Dąb
1080
710
Grab
1080
830
Jesion
920
750
Olcha
690
570

Miara objętości drewna

Dla większości kupujących pomiar zakupionego drewna jest czynnością abstrakcyjną. Niewiedza kupującego w tym zakresie daje często spore pole do manewru nieuczciwym sprzedawcom, którzy potrafią sprytnie manipulować metrami sześciennymi i przestrzennymi. Ważne jest, by przy zakupie drewna zwrócić szczególną uwagę na:

Od tych dwóch podstawowych czynników zależy bowiem ile tak naprawdę otrzymamy drewna.

Metr sześcienny

Tzw. kubik, jest to ilość odpowiadająca jednolitemu sześcianowi drewna, bez pustych przestrzeni powietrznych zawartych pomiędzy kawałkami drewna lub wałkami. Objętość tą wyraża się w m3 i dotyczy ona sześcianu o wymiarach 1m × 1m × 1m.

Metr przestrzenny

To miara objętości (jednostka pomocnicza) stosowana przy szacowaniu ilości drewna opałowego lub kominkowego, która mieści się w przestrzeni 1 m3. Symbolem metra przestrzennego jest mp. W leśnictwie jest on ściśle związany z kubikiem (m3) – w 1 metrze przestrzennym drewna w postaci kloców, wałków, przeznaczonych na opał, znajduje się zazwyczaj około 0,65 kubika drewna. Wynika to z tego, że pomiędzy poszczególnymi kawałkami drewna znajdują się puste przestrzenie powietrzne, które zostały odliczone.

W praktyce handlu drewnem kominkowym i opałowym operuje się metrami przestrzennymi. Coraz częściej jednak spotykamy się z umownym podziałem na metr przestrzenny nasypowy (mpn) i metr przestrzenny układany (mpu):

Metr Przestrzenny Nasypowy (mpn)

To ilość drewna narzuconego ręcznie lub przy pomocy taśmociągu na skrzynie ładunkową samochodu, zajmującego objętość 1m3 (1m x 1m x 1m)

Na szczególną uwagę zasługuje to, iż rzeczywista ilość drewna w metrze przestrzennym układanym jest zdecydowanie większa niż w nasypowym*. Jest to logiczne, że jeżeli drewno starannie ułożymy na skrzyni ładunkowej auta lub na palecie to zmieści się go tam więcej, niż w sytuacji gdy do tej samej skrzyni lub palety to drewno wrzucimy luzem. Wrzucając drewno luzem powodujemy, ze poszczególne kawałki drewna krzyżują się i tworzą sporo wolnych przestrzeni powietrznych pomiędzy sobą, a przecież kupują Państwo drewno a nie powietrze.

*- Często okazuje się, że drewno dostarczone w formie nasypowej po ułożeniu w naszej drewutni nie odzwierciedla rzeczywistej ilości zakupionego drewna. Kupując np. 4 metry drewna nasypowego (mpn) i układając je w drewutni możemy otrzymać ok. 3 mp układanego (mpu). Należy o tym pamiętać podczas zakupu drewna, gdyż drewno układane zawsze oznacza większą ilość drewna nawet o 25%!

Pomiar zakupionego drewna

Pomiaru objętości drewna dokonujemy przed jego rozładunkiem mierząc długość, szerokość oraz wysokość drewna znajdującego się na skrzyni ładunkowej pojazdu i mnożąc otrzymane wymiary według wzoru dł. × szer. × wys. W ten łatwy i szybki sposób otrzymujemy wynik w metrach przestrzennych, czyli ilość drewna wraz z pustymi przestrzeniami pomiędzy wałkami, klockami lub szczapami. Niestety sprzedawcy często dostarczają drewno w formie przypominającej usypany stożek gdzie wysokość na środku skrzyni ładunkowej nie odpowiada wysokości przy zewnętrznych krawędziach skrzyni ładunkowej.

W takim przypadku łatwo jedynie określić szerokość oraz długość ładunku jednak trudniej dokładnie określić jego wysokość dlatego należy wspólnie ze sprzedającym uśrednić wysokość, a najlepiej od razu poprosić o rozłożenie drewna na jednakową wysokość, tak abyśmy otrzymali formę prostopadłościanu – który łatwo obmierzyć.

Nasza firma dostarcza drewno równomiernie rozłożone na skrzyni ładunkowej auta, co ułatwia szybki i rzetelny jego pomiar u klienta.

Skontaktuj się z nami i zamów drewno

Strona korzysta z plików cookies.
Korzystając z niej akceptujesz naszą politykę prywatności